Araç yangın algılama ve alarm sistemi
Normal çalışma durumunda motor bölmesindeki sıcaklık ölçümlerinin sürekli olarak okunmasına imkan veren 2 satır, 16 karakter alfa nümerik ekran ile donatılan DS11 Kompakt Yangın Algılama Paneli'nde, ısı değerlerini programlayabilme imkanı ile ayarlanan sıcaklık değerlerini cihazda silinmez hafızada kayıt edilerek olası bir elektrik kesintisinde ayarların kaybolmasının önüne geçilmiştir.

DS11 üzerinde yanlış alarmlara karşı Durdurma Butonu bulunmaktadır.
Araç yangın söndürme sistemi
Sistem; yüksek basınçlı suyun pulvarize edilerek normal damladan 50 kat daha fazla yüzey alanı oluşturulması ve bu sebeple yangın bölgesinin çok hızlı bir şekilde soğutulması prensibi üzerine kuruludur.

Yangın anında alev 3D su sisi söndürme sisteminin tetikleyici mekanizmasını aktif ederek, basınç altındaki su yangını boğmaya ve soğutmaya başlar.

Çok kısa bir sürede sönen yangının ardından sistem soğutma işlemine devam etmektedir.
Çevre politikamız
İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmalar yapmak.

Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.